Банкови сметки на ЧСИ № 741 Хриса Пурнарова  

Банкови сметки в Централна кооперативна банка:

IBAN BG63 CECB 9790 50I4 3727 00 - специална сметка за осребряване на имущество /постъпления/;
IBAN BG63 CECB 9790 10I4 3727 02 – сметка за допълнителни разноски и държавни такси;
IBAN BG90 CECB 9790 10I4 3727 01- сметка за такси ЧСИ;