Продажби  

Категория / Други

1/5 идеална част от самостоятелен обект в сграда с идентификатор №40909.110.218.2.12, с адрес на имота: гр.Кърджали, пк 6600, ул."Георги Кондолов" №13, ет. 1, гараж паркоместа, находящ се в сграда №2, разположена в поземлен имот с идентификатор №40909.110.218, с разпределено изцяло за приобретателя право на ползване върху ПАРКОМЯСТО №5 с площ 23,98 кв.м. Виж повече
1/5 идеална част от самостоятелен обект в сграда с идентификатор №40909.110.218.2.12, с адрес на имота: гр.Кърджали, пк 6600, ул."Георги Кондолов" №13, ет. 1, гараж паркоместа, находящ се в сграда №2, разположена в поземлен имот с идентификатор №40909.110.218, с разпределено изцяло за приобретателя право на ползване върху ПАРКОМЯСТО №3 с площ 15,75 кв.м. Виж повече