Продажби  

Категория / Други

УПИ I с площ 2059 кв. м., представляващ имот с пл. сн. № 289, кв. 37 по действащия ПУП на село Звездел, община Момчилград, област Кърджали, ведно с построените в него: БЕНЗИНОСТАНЦИЯ, представляваща едноетажна масивна сграда със застроена площ 256.15 кв. м.; НАВЕС ЗА ПАРКИРАНЕ НА КОЛИ, със застроена площ 123 кв. м.; ПРЕДПАЗНА КОЗИРКА с площ 391 кв. м. и АВТОМИВКА и оборудване – 2бр. бензиноколонки „SCHLUMBERGER", резервоар за гориво 60 м3, газоколонка тип GPL M-C 100 1, с пълна комплектовка, помпа за пропанбутан, тръбни разводки, фланци, свързващи елементи, опори, метални конструкции, резервоар за газ 10 м3 с окомплектовка, кранова арматура към газстанция. Виж повече