Продажби  

Категория / Други

0 Коментари
1/5 идеална част от самостоятелен обект в сграда с идентификатор №40909.110.218.2.12, с адрес на имота: гр.Кърджали, пк 6600, ул."Георги Кондолов" №13, ет. 1, гараж паркоместа, находящ се в сграда №2, разположена в поземлен имот с идентификатор №40909.110.218, с разпределено изцяло за приобретателя право на ползване върху ПАРКОМЯСТО №3 с площ 15,75 кв.м. Виж повече
0 Коментари
1/5 идеална част от самостоятелен обект в сграда с идентификатор №40909.110.218.2.12, с адрес на имота: гр.Кърджали, пк 6600, ул."Георги Кондолов" №13, ет. 1, гараж паркоместа, находящ се в сграда №2, разположена в поземлен имот с идентификатор №40909.110.218, с разпределено изцяло за приобретателя право на ползване върху ПАРКОМЯСТО №4 с площ 16,54 кв.м. Виж повече
0 Коментари
1/5 идеална част от самостоятелен обект в сграда с идентификатор №40909.110.218.2.12, с адрес на имота: гр.Кърджали, пк 6600, ул."Георги Кондолов" №13, ет. 1, гараж паркоместа, находящ се в сграда №2, разположена в поземлен имот с идентификатор №40909.110.218, с разпределено изцяло за приобретателя право на ползване върху ПАРКОМЯСТО №5 с площ 23,98 кв.м. Виж повече
УПИ I с площ 2059 кв. м., представляващ имот с пл. сн. № 289, кв. 37 по действащия ПУП на село Звездел, община Момчилград, област Кърджали, ведно с построените в него: БЕНЗИНОСТАНЦИЯ, представляваща едноетажна масивна сграда със застроена площ 256.15 кв. м.; НАВЕС ЗА ПАРКИРАНЕ НА КОЛИ, със застроена площ 123 кв. м.; ПРЕДПАЗНА КОЗИРКА с площ 391 кв. м. и АВТОМИВКА и оборудване – 2бр. бензиноколонки „SCHLUMBERGER", резервоар за гориво 60 м3, газоколонка тип GPL M-C 100 1, с пълна комплектовка, помпа за пропанбутан, тръбни разводки, фланци, свързващи елементи, опори, метални конструкции, резервоар за газ 10 м3 с окомплектовка, кранова арматура към газстанция. Виж повече
0 Коментари
1/5 идеална част от самостоятелен обект в сграда с идентификатор №40909.110.218.2.12, с адрес на имота: гр.Кърджали, пк 6600, ул."Георги Кондолов" №13, ет. 1, гараж паркоместа, находящ се в сграда №2, разположена в поземлен имот с идентификатор №40909.110.218, с разпределено изцяло за приобретателя право на ползване върху ПАРКОМЯСТО №1 с площ 17,40 кв.м. Виж повече