Продажби  

Категория / Апартаменти

Апартаменти и жилищни сгради

½ и.ч. от обект с ид. №40909.114.218.1.10 по КККР на гр.Кърджали с Адрес на имота: гр. Кърджали, кв. Възрожденци, бл. 47, вх. А, ет. 4, ап. 10, с площ: 80.00 кв. м.; Прилежащи части: МАЗЕ – 10 площ 8.88 кв. м. , при съседи на самостоятелния обект: на същия етаж – № 40909.114.218.1.11, под обекта – № 40909.114.218.1.7, над обекта - №40909.114.218.1.13. Виж повече