Продажби  

Категория / Апартаменти

Апартаменти и жилищни сгради

АПАРТАМЕНТ № 26 етаж 4 вх. Б,находящ се в бл. Теменуга № 1 ул. Бели брези №56 в гр. Ардино, общ. Ардино, обл. Кърджали, със застроена площ от 61.02 кв. м.,състоящ се от две стаи и кухня, ведно с 3.358 % идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, при граници на апартамента: североизток ап. №25, северозапад стълбище, югоизток пространство, югозапад ап. №27,горе ап. №29 и долу ап. №23,ведно с принадлежащото му ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 26, с площ от 3.04 кв. м.,при граници на избено помещение: североизток коридор,северозапад пространство,югоизток избено помещение №27,югозапад коридор и горе апартаменти. Виж повече
АПАРТАМЕНТ № 23, етаж 3, вх. Б, находящ се в бл. Теменуга № 1, ул. Бели брези № 56 в гр. Ардино, общ. Ардино, обл. Кърджали, със застроена площ от 61.02 кв. м., състоящ се от две стаи и кухня, ведно с 3.331 % идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, при граници на апартамента: североизток – ап. № 22, северозапад – стълбище, югоизток – пространство, югозапад – ап. № 24, горе – ап. № 26 и долу – ап. № 20, ведно с принадлежащото му ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 23, с площ от 6.27 кв. м., при граници на избено помещение: североизток – коридор, северозапад – пространство, югоизток – избено помещение № 25, югозапад – стълбище и горе – апартаменти. Виж повече