Продажби  

УПИ I с площ 2059 кв. м. в село Звездел

0 Коментари
14
Нямате все още прикачени медии под тази галерия все още...

УПИ I с площ 2059 кв. м. /две хиляди и петдесет и девет квадратни метра/, представляващ имот с пл. сн. № 289 /двеста осемдесет и девет/, кв. 37 /тридесет и седем/ по действащия ПУП на село Звездел, община Момчилград, област Кърджали, ведно с построените в него:
БЕНЗИНОСТАНЦИЯ, представляваща едноетажна масивна сграда със застроена площ 256.15 кв. м. /двеста петдесет и шест цяло и петнадесет стотни квадратни метра/, състояща се от търговско помещение с щанд за кафе, два склада, гараж с канал, гараж за две коли, офис, гардероб за персонала и два санитарни възела; НАВЕС ЗА ПАРКИРАНЕ НА КОЛИ, със застроена площ 123 кв. м. /сто двадесет и три квадратни метра/; ПРЕДПАЗНА КОЗИРКА с площ 391 кв. м. /триста деветдесет и един квадратни метра/ и АВТОМИВКА и оборудване – 2бр. бензиноколонки „SCHLUMBERGER“, резервоар за гориво 60 м3, газоколонка тип GPL M-C 100 1, с пълна комплектовка, помпа за пропанбутан, тръбни разводки, фланци, свързващи елементи, опори, метални конструкции, резервоар за газ 10 м3 с окомплектовка, кранова арматура към газстанция.

0.0
Последна актуализация на:: -/-
Сродни статии: НОВООБРАЗУВАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ СЕЛО ПЕТЛИНО
Звездел